Events

Jaarlijks organiseren wij enkele evenementen.
In 2019 hebben wij onze rit en de kerststal gepland.

6de Open Kempen Rit

Open Kempen Rit

Jeneverbar aan de Kerststal

Kerststal